Posted on 18/04/2021

רץ בגובה - גיזום עצים בחיפה, כריתה שימור והעתקת עצים בצפון ובאזור השרון

מה צריך לדעת על כריתת עץ בשטח פרטי?

ההנחה הרווחת של מרבית הציבור היא שבבתים הפרטיים שלנו מתאפשר לנו לעשות כל מה שעולה בדעתנו, וכפועל יוצא אפשר להסיק שפעולה של כריתת עצים בבית פרטי נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי – אך המציאות אומרת אחרת. גם כאשר עצים נמצאים בשטח הפרטי שלנו, ההחלטה על כריתה שלהם היא איננה נחלתנו בלבד.

מעצם חשיבותם של העצים לסביבה, לבריאות ולטבע, נדרש אישור של פקיד היערות לכריתת עץ גם בבית פרטי, ובלעדיו אתם מסתכנים בלא פחות מעבירה פלילית.

לקריאה נוספת לחצו על למידע נוסף>>
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.