Posted on 11/07/2021

רץ בגובה - גיזום עצים בחיפה, כריתה שימור והעתקת עצים בצפון ובאזור השרון

כריתת עצים מוגנים
🌴
בישראל יש קרוב לשבעים מינים של עצים אשר מוגדרים כמוגנים מכריתה וזאת על פי חוק "פקודת היערות".
במקרים בהם עולה הצורך לכרות עצים מוגנים, נדרש לקבל היתר ייעודי מפקיד היערות או ממורשה אחר מטעם קק"ל לאשר את ביצוע הכריתה של העץ או העתקתו למקום אחר.
🌴
כריתת עצים מוגנים דורשת אישור, בכדי לקבל את ההיתר, קיימת חובה להגיש תוכנית בנייה מפורטת הכוללת את הכמות והמיקום המדויק של אותם עצים מוגנים ורק לאחר בדיקה של המוסד לתכנון ובנייה תתקבל ההחלטה אם לתת את ההיתר או לא.
🌴
רוצים ללמוד עוד על כריתת עצים מוגנים בישראל? לחצו על למידע נוסף>>
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.